(C) HEARTCARE sp z o.o.
czestochowa@kardiologia-zabrze.pl

Prywatność

Zabrzańskie Centrum Diagnostyki Kardiologicznej oraz VERT-MED

  1. Administratorem danych osobowych jest HEARTCARE sp z o.o. z siedzibą w Paczynce, ul Wiejska 7 (44-120) wpisana KRS pod nr 0000853653 przez X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach
  2. Administrator zbiera dane osobowe w związku z prowadzeniem rejestracji on-line pacjentów do wykonywania badań holterowskich w ramach usługi Holter ABC, prowadzonej przez Poradnię Kardiologiczną Śląskiego Centrum Opieki Medycznej (z siedzibą w Częstochowie, przy al Pokoju 44/8)
  3. Do zbieranych danych należą: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, telefon pacjenta, oraz rodzaj badania, na które pacjent się zapisuje, oraz data wykonania tegoż badania.
  4. Dane nie są udostępnianie innym podmiotom i przechowywane jedynie w celu zagwarantowania prawidłowego działania procesu relizacji usługi Holter ABC
  5. W ramach wykonywania usługi Holter ABC podane dane będą udostępniane, w zakresie niezbędnym do wykonania badania, pracownikom i współpracownikom Śląskiego Centrum Opieki Medycznej, takim jak medyczny personel pomocniczy oraz lekarze.
  6. Dane w systemie rejestracji są przechowywane przez 12 miesięcy od daty wykonania badania holter. W przypadku wykonania badania, wynik badania wraz z danymi osobowymi pacjenta (imię, nazwisko, adres, płeć, wiek) zostaje dołączony do dokumentacji medycznej i przechowywany przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, traktującymi o dokumentacji medycznej. Śląskie Centrum Opieki Medycznej jest Zakładem Leczniczym będącym częścią Heartcare sp z o.o. Więcej informacji o polityce prywatności SCOM tutaj
  7. Podanie danych w procesie umawiania badania jest dobrowolne, jednak niezbędne celem prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji. Bez podania przez Państwa tych danych nie będziemy mogli dokonać rejestracji terminu badania.
  8. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do: a) wglądu w przechowywane dane osobowe b) aktualizacji przechowywanych danych osobowych c) żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych. Usunięcie danych osobowych związanych z procesem rejestracji do badania przed jego przeprowadzeniem i opisaniem uniemożliwi przeprowadzenie bądź opisanie badania
  9. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kardiologia.czest.pl