(C) HEARTCARE sp z o.o.
czestochowa@kardiologia-zabrze.pl

Regulamin Holter ABC

Zabrzańskie Centrum Diagnostyki Kardiologicznej oraz VERT-MED

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usługi polegającej na przeprowadzeniu jednego z 4 badań medycznych: a) całodobowego zapisu EKG metodą Holtera b) 2-dobowego zapisu EKG metodą Holtera c) całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą Holtera d) przesiewowej polisomnografii całonocnej; oraz wykonania opisu tego badania, zwanej dalej Holter ABC
 2. Usługa Holter ABC jest świadczona przez Heartcare sp z o.o. Śląskie Centrum Opieki Medycznej z siedzibą w Paczynce (44-120) przy ul Wiejskiej 7, zwane dalej SCOM. SCOM jest Zakładem Leczniczym wpisanym do rejestru Wojewody Śląskiego.
 3. W ramach usługi Holter ABC odpowiedni rejestrator medyczny zakładany jest w domu pacjenta lub innym wybranym przez niego miejscu, na terenie miasta Częstochowa lub gminy Olsztyn (koło Częstochowy). Z tego samego miejsca następuje również odbiór rejestratora po zakończeniu badania. Możliwe jest również założenie i oddanie rejestratora w stacjonarnym punkcie Holter ABC.
 4. Warunkiem przeprowadzenia badania jest podanie przez pacjenta danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku oraz wypełnienie kwestionariusza medycznego. Dane te są przechowywane w dokumentacji medycznej przez Śląskie Centrum Opieki Medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te nie będą użyte do żadnych innych celów, a dokładne zasady ich przetwarzania zawarte są w polityce prywatności SCOM.
 5. W momencie założenia rejestratora pacjent podpisuje oświadczenie o braku widocznych uszkodzeń mechanicznych urządzenia. W przypadku wątpliwym (ew. rysy, zadrapania) pracownik SCOM dokonuje odpowiedniej adnotacji na oświadczeniu i wykonuje dokumentację fotograficzną.
 6. Pacjent zobowiązany jest zachować ostrożność podczas trwania rejestracji, tj. unikania sytuacji w których może dojść do mechanicznego uszkodzenia rejestratora (upadek na ziemię, silne uderzenie rejestratorem o inny przedmiot, itp), oraz celowego uszkadzania sprzętu. W przypadku, gdy rejestrator zostanie oddany uszkodzony mechanicznie, Śląskie Centrum Opieki Medycznej może żądać od pacjenta zwrotu poniesionych strat, nie większych jednak niż 1 000 złotych
 7. Przy odbiorze rejestratora po zakończeniu badania pracownik SCOM dokonuje wizualnej oceny urządzenia i potwierdza pisemnie pacjentowi odbiór sprawnego urządzenia
 8. Pod pojęciem całodobowej rejestracji rozumie się rejestrację trwającą między 18 a 30 godzin. Pod pojęciem 2-dobowej rejestracji rozumie się rejestrację trwającą między 40 a 56 godzin
 9. Ceny poszczególnych badań określone są w cenniku Usługi Holter ABC
 10. Opłaty za Usługę Holter ABC pacjent dokonuje przelewem bankowym za pośrednictwem systemu szybkich płatności (bezpieczny link systemu Tpay wysyłany jest na adres email podany przy rezerwacji), za pomocą internetowej bramki płatności kartami płatniczymi (SumUp) lub gotówką pracownikowi SCOM. Ostatecznym terminem płatności jest moment zakończenia rejestracji i odbioru urządzenia przez pracownika SCOM. 
 11. Na adres e-mail jest wysyłana faktura za przeprowadzone badanie. Faktura zostanie wysłana w ciągu nie więcej niż 7 dni od daty zaksięgowania płatności.
 12. Opis badania następuje w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu zakończeniu rejestracji. Opis badania jest dostarczany drogą elektroniczną na podany adres e-mail, w formie zaszyfowanego pliku. Hasło do pliku jest przesyłane poprzez SMS lub podawane przez pracownika podczas odbioru rejestratora.
 13. W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas rejestracji zapisu, uniemożliwiających odpowiednią interpretację badania, badanie zostanie powtórzone bezpłatnie.